Exhibition|Wang Tiande at Art Museum of Nanjing University of the Arts

Wang Tiande: The Lesser Mountain

Art Director: Li Xiaoshan

Curator: Chen Rui

Duration2023.3.18 - 4.16

VenueHall 4, Art Museum of Nanjing University of the Arts

 

For more information, please refer to Art Museum of Nanjing University of the Arts.

April 10, 2023